Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.

Komornik Sądowy Gdynia

Alina Siemieniuk-Rassmus

Witam na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Aliny Siemieniuk-Rassmus. Kancelaria mieści się w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 47/1. Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu, a także zakresu właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni.

Dla Państwa wygody, w zakładce "do pobrania" zostały opublikowane wzory wniosków egzekucyjnych.

Na Państwa pytania odpowiem osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapraszamy Państwa również do naszej kancelarii komorniczej w Gdyni. Dokładny adres w zakładce kontakt.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Właściwość kancelarii


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Alina Siemieniuk-Rassmus jest organem egzekucyjnym działającym na obszarze...

więcej...

Zakres czynności


  • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne
  • Wykonywanie...

więcej...

Z kancelarii


Brak aktualnych ogłoszeń.